Lovačko udruženje "Bečej"

L.U. "Bečej" 
Del. broj: 16/21 
Bečej, 07.04.2021

                                                                                                       OBAVEŠTENJE                                                     

   Proglašavanjem vanrednog stanja od strane Vlade Republike Srbije i donošenjem propisa po kojim se organizuje kao i građani moraju vladati, održan je telefonski U.O. dana, 06.04.2021. godine u cilju donošenje odluka za nesmetani dalji rad L.U. "Bečej", isto tako obavljeni su razgovori sa LSV i    Pokrajinskim Sekretarijatom - odsek lovstva. 
   Na sednici telefonskog U.O. doneta je odluka da članarina ostane u visini od prošle godine, za:             
     1. redovne članove: 17.500,00 dinara u ukupnom iznosu,            
     2. za lovce sa statusom počasnog člana(lovac penzioner) u ukupnom iznosu od 13.000,00 dinara,             
     3. upisnina za nove članove je u visini od 17.500,00 dinara i članarina od 17.500,00 dinara,             
     4. za lovački podmladak: 3.300,00,             
     5. za rad Udruženja, za članove kojima miruje članstvo prava i obaveze su 8.500,00 dinara.
                          
   Plaćanje će se izvršiti u 6 rata:

                      

Rata - Datum Redovni članovi Počasni - penzionisani članovi Mirovanje članstva Novoprimljeni - upisnina sa članarinom Lovački podmladak
30.04.2021 5.000,00 5.000,00 3.000,00 10.000,00 1.800,00
31.05.2021 2.500,00 1.600,00 3.000,00 5.000,00 1.500,00
30.06.2021 2.500,00 1.600,00 2.500,00 5.000,00 ---------------
31.07.2021 2.500,00 1.600,00 --------------- 5.000,00 ---------------
31.08.2021 2.500,00 1.600,00 --------------- 5.000,00 ---------------
30.09.2021 2.500,00 1.600,00 --------------- 5.000,00 ---------------

    Lovački podmladak nema pravo na ulov. Neodtreljena divljač se ne može prenositi za sledeću lovnu godinu. Redovni članovi L.U.-a su dužni izvršiti 5 radnih akcija, a članovi podmlatka 2 radne akcije. U slučaju neizvršenja planirane radne akcije će se naplatiti po ceni 150,00 dinara sat. Izmirenje radnih akcija za tekuću lovnu godinu vrši se do 30.09.2021. godine. 
   Uplate vršiti preko tekućeg računa L.U. Bečej: 
                                          
                                                                                       Unicredit Banka: 170-30014992000-48                    
                                                                                                Banka Intesa: 160-107006-31 

Napomena: 
*   Lovci koji su izvršili uplatu prve rate mogu se javiti kancelariji radi podizanja lovnih karata. 
*   Lovci koji su podigli lovne karte mogu slobodno u kancelariji podići dozvole za lov i izveštaj o izvršenom lovu kao i nesmetano ići u lov na predatore i ostalu divljač koja se lovi po lovnom kalendaru. 
*   Molimo članove da se pridržavaju datih rokova za ispunjavanje datih obaveza prema Udruženju. 
*   Zainteresovani za odrađivanje radnih akcija mogu unapred da se jave kancelariji L.U. radi pravovremenog planiranja istih. 
*   Članovi koji imaju psa bez ispita urođenih osobina neka se jave u kancelariju i prijave psa. 
*   Skupštinu L.U. "Bečej" dužni smo održati do 30.06.2020. godine, a biće zakazana po prestanku važenja propisa(održavanje skupova do 50 ljudi).
 
                                                                                             Lovački pozdrav, Dobar Pogled! 

                                                                                                                                                                                                          Predsednik L.U. "Bečej"                                                                                                                                                                                                                                                Lastovič Tamaš